Aktuality
 
 

 
 
 
 

Aktuality

Koronavírus spôsobuje časté prerušenie možnosti viesť cvičenia jogy. Pritom zlepšenie imunity by malo byť prioritou moderného človeka.

EUY Webinarová konferencia  bude mať  v piatok 21 augusta 2020,  od 12.00-13.30 CET prezentáciu G.M. Timčáka na tému: Socially induced fear and its management through yoga – a path to fearlessness. Abstract

 • Medzinárodný deň jogy - 21.6.2020. Asi sa preloží tiež na rok 2021. Členovia SAJ uskutočnia rad akcií pri tejto príležitosti v Bratislave, v Košiciach a ďalších mestách. Výsledok je na www.denjogy.sk..IYD 201930.06.2018
 • Zasadnutie valnej hromady a výboru EUY v Charkove(UA)-  apríl 2020 zrušené pre koronavírus,
  Zinal (CH) auguist 2020.
  12.2.2020
 • Prosíme inštruktorov jogy, ktorí končili kurzy SAJ, aby si aktualizovali kvalifikáciu a prihlásili sa na SAJ (spjke@netkosice.sk) ohľadom nových legislatívnych zmien inštruktorstva (cvičiteľstva) jogy a aktualizáciu platnosti kvalifikácie.
  1.10.2020
 • Dr. Anuradha Choudry  a Dr. Vinayachandra z Jainskej Univerzity v Bangalore prisľúbili wekend o jogovej psychológii a jogovej sanskritskej terminológii (sept. 2020), Košice
  20.2.2019
 • Diskusné príspevky
 • Odborné pobyty inštruktorov a praktikantov jogy v ášrame SRSG v Rishikeshi aj v roku 2020 ukázali priaznivý vplyv trojtýždňového pobytu  v prostredí, kde joga sa cvičí od 05.20 do 22.30, na zdokonalenie jogovej praxe.

            30.8.2019

 • EUY a SAJ sú podporovateľmi medzinárodného odborného časopisu Spirituality Studies.  spirituality-studies.org   Tento unikátny časopis je otvorený aj pre autorov z radov členov  SAJ. Pozrite si jeho najnovšie číslo (https://www.spirituality-studies.org/current/).
 • V Prestone (UK), 12.10.2019 bola konferencia IYN na tému "What is yoga"., na ktoru SAJ predniesla prednasku ".Is yoga what we know as yoga?".
 
 
 

Slovenská asociácia jogy